fbpx
Přeskočit na obsah

CinEd: Filmové workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol


Pokud vás fascinuje svět filmů a toužíte po praktických zkušenostech, které školní vzdělávání často opomíjí, naše exkluzivní workshopy v rámci spolupráce s mezinárodním filmovým programem CinEd jsou přesně pro vás a vaši třídu. Připravili jsme pro vás kurzy vedené profesionálními lektory z filmových škol, navržené tak, aby rozšířily vaše obzory, posílily filmové dovednosti a odhalily tajemství za filmovou kamerou. Nepropásněte šanci prozkoumat filmové umění zblízka, v prostředí, které podporuje kreativitu a spolupráci.

Jak bylo zmíněno výše, kurzy jsou podporovány evropskou společností CinEd, a proto se vybírá pouze symbolické kurzovné ve výši 50 Kč na žáka, které pokrývá provozní náklady na prostor.

Uzavírka přihlašování je 30. dubna. Takže není na co čekat a přihlaste se ještě dnes!

Nabízíme kurzy určené pro celé třídy s maximálním počtem 30 žáků, které vedou profesionální lektoři z filmových škol. V rámci našeho festivalu představujeme dvě varianty:

Filmový experiment

  • délka: 150 minut
  • místo: Kino Kavalírka
  • termíny: čtvrtek (30. 5.) a pátek (31. 5.) (8:30 – 11:00)
  • počet žáků: max. 30 (1 třída)
  • doporučená věková skupina: 2. stupeň ZŠ

ANOTACE

Třída se promění v barevnou filmovou laboratoř, ohňostroj nápadů s pocitem tvůrčí svobody. Při sledování jedinečné kolekce krátkých experimentálních filmů otevřeme dveře k netušeným možnostem a velkému dobrodružství skrz natáčení. Co nás čeká a nemine? Úvodní motivační debata o jakýchkoliv experimentech života, o tom že i film může být jedním velkým vzrušujícím experimentem, že ne všechny filmy jsou takové, jak je známe z kina, YouTube nebo komerčních televizí. Podstatou bude objevování samotného filmu jako takového, v jeho zvukových a vizuálních možnostech, které jsou mu přirozené. Film je médium píšící světlem, a tak je jeho nejpřirozenější možností zkoumat právě tyto možnosti: „psaní světlem“. Film sám bude protagonistou své vlastní existence. Odhalíme, že nepotřebuje příběh ani zápletku. Potřebuje světlo, rytmus, čas, poezii, barvy, kompozici, proporce, hru, tajemství, a především radost z tvorby… Postupně si ukážeme vybrané filmové experimenty z naší sbírky. U každého filmu se zastavíme, budeme si o něm společně povídat, jakým způsobem se experimentovalo, čeho a jakých pocitů se dosáhlo. Cílenými otázkami a diskusí podnítíme vlastní fantazii studentů, kterou využijí po projekci, během vlastní experimentální filmové tvorby s využitím třeba i výtvarných technik.

Dílna

Studenti budou rozděleni do několika filmových štábů – každý štáb bude mít asi 5 členů. Každý z nich se musí pokusit natočit jeden záběr a také si zahrát na kameru. Studenti ve skupině společně vymyslí téma pro svůj experimentální film a poté ho jako štáb představí třídě. Po úspěšné prezentaci začíná vlastní natáčení, při kterém se studenti mohou inspirovat technikami – prací se světlem, hrou s kompozicemi a tvary, rytmem záběrů podle filmů, které viděli na projekci. Studenti natáčejí na mobilní telefony, mohou využít prostředí celé školy (po dohodě s vyučujícím). Po natočení video sestříhají v jednoduchém střihovém programu přímo v mobilu. Studenti jsou vždy vybízeni k tomu, aby natočené záběry kreativně ozvučili. Na závěr proběhne promítání natočených záběrů a diskuse.


Pomůcky: mobilní telefon
Klíčové kompetence: objevování a chápání kompozice a velikostních a světelných kvalit záběru, jejich vzájemné rytmické návaznosti, obrazová a zvuková kompozice v experimentálním filmu

Muž bez minulosti

  • délka: 130 min
  • místo: Kino Kavalírka
  • termíny: čtvrtek (30. 5.) a pátek (31. 5.) (11:30 – 13:40)
  • počet žáků: max. 90 (3 třídy)
  • doporučená věková skupina: střední škola

Anotace

Asi každý se někdy cítí sám, jako by nikam nepatřil. Být chvíli smutný, chvíli sám je však lidské. U mnohých z nás jde naštěstí pouze o krátkodobý stav, který rychle přejde, vše nabere správný směr, vždyť máme kolem sebe rodinu, přátele, spolužáky, lidi, na kterých nám záleží a kteří nás podporují. Avšak hlavní hrdina filmu Muž bez minulosti vlivem absurdních okolností přišel o všechno. A co víc, nepamatuje si ani své vlastní jméno. Neví vůbec kým je, nebo to snad z nějakých důvodů nechce vědět? Muž bez minulosti je velmi hluboký, citlivý a stále aktuální film o hledání lidské identity, o hledání svého vlastního místa ve společnosti a v životě. O velké síle postavit se znovu na vlastní nohy. Všichni žijeme v určité identitě, máme rodinu, někam patříme… Film inspiruje k zamyšlení. Co kdyby tomu tak nebylo? Kdo jsem? Kam patřím, jaká je moje identita? Film napomáhá uvědomit si, jak důležité je pro člověka někam se zařadit, mít své místo ve společnosti a na zemi, a že ne vždy je to samozřejmostí. Režisér citlivým přístupem vybízí diváky k toleranci, empatii a sounáležitosti s okolím. V rámci tvůrčí projekce se celá třída promění v modelovou společnost rozdělenou na „vyšší“ a „nižší“ vrstvu. Objeví se zde člověk, který neví, kdo je, odkud přišel, nemá ani občanský průkaz… Třídní společnost bude muset zaujmout postoj k neznámému, navenek sociálně slabšímu člověku – na základě filmu, formou inscenace vytvoříme sociální studii různých reakcí na člověka, který nemá identitu, který nikam nepatří. Kdo mu pomůže? Kdo naopak ne? Jak na něj bude reagovat okolí a také on sám? V úvodu před promítáním bude představivost studentů povzbuzena cílenými otázkami a diskusí. Po promítání a debatě nad uvedenými tématy se studenti pustí do vlastní filmové etudy inspirované scénami z Muže bez Minulosti, kterou budou natáčet přímo na pódiu kina před publikem. Lektoři propojí kameru s filmovým plátnem, a tak všichni diváci v kině mohou přímo sledovat na plátně proces natáčení. Studenti v rolích režiséra, kamery, kostymérů a herců se budou na pódiu střídat. Film je jedním z nejoblíbenějších děl naší kolekce, protože klade mladým lidem velmi podnětné morální otázky, které se týkají každého z nás a jsou v době migračních vln velmi aktuální.

UŽ JE TO TADY! FOFR festival je již v plném proudu!

X